Udzielanie patronatu Wójta

Informacje dla ubiegających się
o Patronat Honorowy
lub
udział w Komitecie Honorowym
Wójta Gminy Trzcianne

 

1.      Honorowym Patronatem Wójta Gminy Trzcianne mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla gminy.

2.      Patronatem Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.

3.      W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki itp.) poprzez zamieszczenie informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Trzcianne.

4.      Prośba o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Wójta Gminy Trzcianne powinna być dostarczona do Urzędu nie później niż na 2 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

lub w wersji elektronicznej na adres: trzcianne@trzcianne.pl

5.      Prośba powinna zawierać:

-          nazwę przedsięwzięcia,

-          datę przedsięwzięcia,

-          krótki opis przedsięwzięcia,

-          nazwę i dane teleadresowe organizatora,

-          uzasadnienie prośby objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym. 

6.      Informacje o zgodzie oraz warunkach lub odmowie objęcia Honorowym Patronatem lub udziale w Komitecie Honorowym przekazywane są odbiorcom w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

7.      Objęcie uroczystości Honorowym Patronatem Wójta Gminy Trzcianne nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania pieniężnego na organizację uroczystości.

Metryka strony

Udostępniający: Marek Krzysztof Szydłowski - Wójt Gminy Trzcianne

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Kulesza

Wprowadzający: Rafał Kulesza

Data wprowadzenia: 2015-06-22

Data modyfikacji: 2015-06-22

Opublikował: Rafał Kulesza

Data publikacji: 2015-06-22