Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w zł.

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

Przebudowa dróg gminnych: we wsi Szorce i Trzcianne-Wyszowate

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

3622933

I

Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na ulicach gminnych (ul. Składowa, Trzcianne – Wiszowate)

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

119686,43

II

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Trzcianne

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Krzysztof Szydłowski - Wójt Gminy Trzcianne

Wprowadzający: Rafał Kulesza

Data modyfikacji: 2017-03-20

Opublikował: Rafał Kulesza

Data publikacji: 2017-03-20