Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Trzcianne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

Do pobrania

1.

01.06.1992r.

Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem

 

GOK Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10
19- 104 Trzcianne

Gmina Trzcianne

-

Uchwała nr II/17/73 Gminnej Rady Narodowej w Trzciannem z dnia 14 maja 1973 roku

Uchwała Nr XLV/189/10 Rady Gminy Trzcianne z dnia 9 listopada 2010 r.

Księga rejestrowa

2.

01.06.1992r.

Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne

-

ul. 3 Maja 9
19 – 104 Trzcianne

Gmina Trzcianne

-

Uchwała Gminnej Rady Narodowej

Uchwała Nr XLV/191/10 Rady Gminy Trzcianne z dnia 9 listopada 2010 r.

Księga rejestrowa

 

Metryka strony

Udostępniający: Zdzisław Dąbrowski - Wójt Gminy Trzcianne

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Kulesza

Wprowadzający: Rafał Kulesza

Data wprowadzenia: 2014-06-02

Data modyfikacji: 2014-06-02

Opublikował: Rafał Kulesza

Data publikacji: 2014-06-02