Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Trzcianne

 Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) Urząd Gminy Trzcianne informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

 I. Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do urzędu:

Na platformie ePUAP:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Skargi%2C+wnioski%2C+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=ugtrzcianne

 W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).


CYFROWY URZĄD WRÓT PODLASIA

proszę kliknąć na baner poniżej

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
 

II. Adres poczty elektronicznej urzędu, za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne (bez potwierdzania UPP):

trzcianne@trzcianne.pl

 III. Dostarczenie dokumentów osobiście - w godzinach pracy urzędu do sekretariatu (pokój Nr 18) na następujących nośnikach danych:

a) dyskietka 1,44 MB;
b) pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0;
c) płyta CD/DVD

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP - zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

2.  Wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączanymi do jednego formularza nie może przekroczyć 3MB – w przypadku doręczania poprzez ESP.

3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism określa załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

 

  Format danych
  Zastosowanie formatu
  Organizacja ustalająca format
  Norma
  .doc
  sformatowany tekst lub  sformatowany tekst z grafiką
  Microsoft Corporation
   
  .docx
  sformatowany tekst lub  sformatowany tekst z grafiką
  Microsoft Corporation
   
  .gif
  grafika rastrowa
  CompuServe
   
  .jpg (-jpeg)
  grafika rastrowa
  Joint Photographic  Experts Group
  ISO/IEC 10918
  .ods
  arkusz kalkulacyjny
  Organization for the Advancement of Structured  Information Standards (OASIS)
  ISO 26300
  .odt
  sformatowany tekst lub  sformatowany tekst z grafiką
  Organization for the Advancement of Structured  Information Standards (OASIS)
  ISO 26300
  .pdf
  sformatowany tekst lub  sformatowany tekst z grafiką
  Adobe Systems Incorporated
  ISO/IEC 32000
  .png
  grafika rastrowa
   
  ISO/IEC 15948
  .rtf
  sformatowany tekst
  Microsoft Corporation
   
  .svg
  grafika wektorowa
  W3C
   
  .tif  (.tiff)
  grafika rastrowa
  Adobe Systems Incorporated
   
  .txt
  niesformatowany tekst
   
  ISO/IEC 10646
  .xls
  arkusz kalkulacyjny
  Microsoft Corporation
   
  .xlsx
  arkusz kalkulacyjny
  Microsoft Corporation
   
  .xml
  sformatowany tekst
  W3C
   

 

Metryka strony

Udostępniający: Zdzisław Dąbrowski - Wójt Gminy Trzcianne

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Kulesza

Wprowadzający: Rafał Kulesza

Data wprowadzenia: 2012-01-16

Data modyfikacji: 2015-11-03

Opublikował: Rafał Kulesza

Data publikacji: 2012-01-16